New e læring HCP

E-læring fra NHI

Kommunehelsetjenestens førstevalg.

E-læring fra NHI

Kommunehelsetjenestens førstevalg.

NHI: Norges ledende kursplattform for helsesektoren

Mer enn 100 private aktører og 220 kommuner bruker aktivt vår e-læringsløsning i helsetjenesten. Til sammen ble det gjennomført nærmere 125 000 kurs i 2021.

Hvorfor velger kommunene e-læring fra NHI?

Våre e-læringskurs imøtekommer krav om et kvalitetssikret innhold, høy læringseffekt og stor fleksibilitet. Alle kursene er gjennomgått av leger i vår medisinske redaksjon. Vi sørger også for at innholdet til enhver tid er oppdatert og korrekt i henhold til norske retningslinjer, lover og god praksis.

For å sikre høyest mulig relevans og læringsutbytte, er kursene problembaserte og praksisnære.

Tilbakemeldinger

I 2021 spurte vi kursdeltagerne hvordan de vil rangere ulike aspekter ved våre e-læringskurs for kommunehelsetjenesten. Her er deres svar:

E læring HCP graf 2
Vil du lese mer om hva folk sier om kursene våre, kan du ta en kikk i denne rapporten.

Kommunene sier

Hege B. Kristoffersen

Spesialrådgiver, Bærum kommune

God kvalitet på faglig innhold

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.

Monica Westvik Musum

Fagkonsulent, Rana kommune

Effektivisert opplæring

Vi i Rana kommune har kjempegode erfaringer med NHI sine e-læringskurs. Kursene er lærerike og av god kvalitet. Ansatte gir veldig god tilbakemelding, og synes det er en flott måte å skaffe seg kunnskap på, samt at de kan bruke kursene som læringsarena gjennom hele året.

Ledere sier at disse kursene har effektivisert opplæring i forhold til legemiddelhåndteringen. Det er lite arbeid for lederne å administrere tilgang og oppfølging av den enkelte medarbeider.